ผลิตภัณฑ์มาตรฐานกระทรวงสาธารณสุข

bnr_600x300

บริการของเรา

  • บริการผลิตอาหารเสริมแบบครบวงจร ภายใต้ยิ่ห้อการค้าของท่าน พร้อมบริการขอเลขทะเบียนอาหารและยา กับกระทรวงสาธารณสุข
  • บริการผลิตเครื่องสำอาง ภายใต้ยิ่ห้อการค้าของท่าน พร้อมบริการจดแจ้งขึ้นทะเบียนอาหารและยา กับกระทรวงสาธารณสุข
  • บริการวิจัยและพัฒนาสูตร ปรับปรุงสูตรผลิตภัณฑ์ตามความต้องการ
  • บริการให้คำปรึกษาและออกแบบบรรจุภัณฑ์